Nepali

Common Spices Name in Nepali & English (with pictures)

नेपाली र अंग्रेजीमा मसलाको नाम

Are you looking for all Common Spices name in Nepali & English with pictures? We have covered the best list of different types of common spices name in Nepali & English with beautiful pictures.

PictureIn EnglishIn Nepali
Alkanet Root (अल्कानेट रूट)Alkanet Rootअल्कानेट रूट
Amchoor (अमचूर)Amchoorअमचूर
Asafoetida (हींग)Asafoetidaहींग
Basil Seeds (तुलसीको बीउ)Basil Seedsतुलसीको बीउ
Black Cardamom (कालो अलैंची)Black Cardamomकालो अलैंची
Black Cumin Seeds (कालो जीराको दाना)Black Cumin Seedsकालो जीराको दाना
Black Pepper (कालो मरिच)Black Pepperकालो मरिच
Black Salt (बिरे नुन)Black Saltबिरे नुन
Black Stone Flower (कालो ढुङ्गाको फूल)Black Stone Flowerकालो ढुङ्गाको फूल
Bouquet Garni (गुलदस्ता गार्नी)Bouquet Garniगुलदस्ता गार्नी
Caraway Seeds (जीरा)Caraway Seedsजीरा
Celery Seeds (अजवाइनको बीउ)Celery Seedsअजवाइनको बीउ
Chilli Powder (खुर्सानीको धुलो)Chilli Powderखुर्सानीको धुलो
Cinnamon (दालचीनी)Cinnamonदालचीनी
Cloves (लौंग)Clovesलौंग
Coriander Leaves or  Cilantro (धनियाको पात)Coriander Leaves or Cilantroधनियाको पात
Coriander Seeds and Coriander Powder (धनियाँको दाना र धनिया पाउडर)Coriander Seeds and Coriander Powderधनियाँको दाना र धनिया पाउडर
Cumin Seeds and Cumin Powder (जीराको दाना र जीरा पाउडर)Cumin Seeds and Cumin Powderजीराको दाना र जीरा पाउडर
Curry Leaves and Curry Powder (करी पात र करीको धुलो)Curry Leaves and Curry Powderकरी पात र करीको धुलो
Dry Fenugreek Leaves (सुक्खा मेथी पातहरू)Dry Fenugreek Leavesसुक्खा मेथी पातहरू
Dry Garlic Powder (सुक्खा लसुनको धुलो)Dry Garlic Powderसुक्खा लसुनको धुलो
Dry Ginger Powder (सुक्खा अदुवा पाउडर)Dry Ginger Powderसुक्खा अदुवा पाउडर
Dry Pomegranate Seeds (सुख्खा अनारको दाना)Dry Pomegranate Seedsसुख्खा अनारको दाना
Fennel Seeds (सौंफ)Fennel Seedsसौंफ
Fenugreek seeds (मेथी)Fenugreek seedsमेथी
Garcinia Cambogia (Garcinia Cambogia)Garcinia CambogiaGarcinia Cambogia
Garlic (लसुन)Garlicलसुन
Ginger (अदुवा)Gingerअदुवा
Green Cardamom (सुकुमेल)Green Cardamomसुकुमेल
Green Chilli (हरियो खुर्सानी)Green Chilliहरियो खुर्सानी
Gum Tragacanth (गम त्रागाकान्थ)Gum Tragacanthगम त्रागाकान्थ
Holy Basil (तुलसी)Holy Basilतुलसी
Hot Spices (तातो मसला)Hot Spicesतातो मसला
Indian Bay Leaf (तेज पत्ता)Indian Bay Leafतेज पत्ता
Indian Gooseberry (अमला)Indian Gooseberryअमला
Inknut (इन्कनट)Inknutइन्कनट
Kokum Rinds (कोकुम रिन्ड्स)Kokum Rindsकोकुम रिन्ड्स
Licorice Powder (लिकोरिस पाउडर)Licorice Powderलिकोरिस पाउडर
Lime (कागती)Limeकागती
Long Pepper (लामो मरिच)Long Pepperलामो मरिच
Mace (जावित्री)Maceजावित्री
Marjoram (कुठरा)Marjoramकुठरा
Mint (पुदिना)Mintपुदिना
Mustard Seeds (तोरीको दाना)Mustard Seedsतोरीको दाना
Nigella Seeds (Nigella बीज)Nigella SeedsNigella बीज
Nutmeg (जायफल)Nutmegजायफल
Oregano (अजवायन को पत्ती)Oreganoअजवायन को पत्ती
Paprika (शिमला खुर्सानीको धुलो)Paprikaशिमला खुर्सानीको धुलो
Peanuts (बदाम)Peanutsबदाम
Poppy Seeds (खसखस)Poppy Seedsखसखस
Red Chilli (रातो खुर्सानी)Red Chilliरातो खुर्सानी
Rock Salt (शिरे नुन)Rock Saltशिरे नुन
Rosemary (रोजमेरी)Rosemaryरोजमेरी
Saffron (केसर)Saffronकेसर
Salt (नुन)Saltनुन
Sesame seeds (तिलको दाना)Sesame seedsतिलको दाना
Sichuan Pepper (सिचुआन काली मिर्च)Sichuan Pepperसिचुआन काली मिर्च
Star Anise (स्टारफुल)Star Aniseस्टारफुल
Tamarind (इमली)Tamarindइमली
Tarragon (तारागन)Tarragonतारागन
Thyme (थाइम)Thymeथाइम
Turmeric (बेसार)Turmericबेसार
Vinegar (सिरका)Vinegarसिरका
White Peppercorns (सेतो मरिच)White Peppercornsसेतो मरिच
Yellow Mustard Seed (पहेंलो तोरीको दाना)Yellow Mustard Seedपहेंलो तोरीको दाना

Leave a Reply