Nepali

Wild Animals Name in Nepali & English (with pictures)

नेपाली र अंग्रेजीमा जंगली जनावरको नाम

Are you looking for all common Wild Animals name in Nepali & English with pictures? We have covered the best list of different types of wild animals name in Nepali & English with beautiful pictures.

PictureIn EnglishIn Nepali
Aardvark (माटे बँदेल)Aardvarkमाटे बँदेल
African Antelope-Topi (अफ्रिकी एन्टीलोप-टोपी)African Antelope-Topiअफ्रिकी एन्टीलोप-टोपी
African Wild Dog (अफ्रिकी जंगली कुकुर)African Wild Dogअफ्रिकी जंगली कुकुर
Alligator (गोही)Alligatorगोही
Anteater (एन्टिटर)Anteaterएन्टिटर
Ape (पुच्चर नभएको बादर)Apeपुच्चर नभएको बादर
Arctic Wolf (आर्कटिक ब्वाँसो)Arctic Wolfआर्कटिक ब्वाँसो
Baboon (एक प्रकारको बाँदर)Baboonएक प्रकारको बाँदर
Badger (बेजर)Badgerबेजर
Bear (भालु)Bearभालु
Bison (मिथुन गाई)Bisonमिथुन गाई
Boar (बँदेल)Boarबँदेल
Bobcat (वन बिरालो)Bobcatवन बिरालो
Bongo (बोंगो)Bongoबोंगो
Camel (ऊँट)Camelऊँट
Capybara (क्यापीबारा)Capybaraक्यापीबारा
Cheetah (चितुवा)Cheetahचितुवा
Chimpanzee (वन मान्छे)Chimpanzeeवन मान्छे
Chipmunk (चिपमङ्क)Chipmunkचिपमङ्क
Comodo Dragon (कोमोडो ड्रैगन)Comodo Dragonकोमोडो ड्रैगन
Crocodile (घडियाल)Crocodileघडियाल
Deer (मृग)Deerमृग
Elephant (हात्ती)Elephantहात्ती
Elk (एक प्रकारको बाह्रसिंघे)Elkएक प्रकारको बाह्रसिंघे
Ferret (फेरेट)Ferretफेरेट
Fox (फ्याउरो)Foxफ्याउरो
Frog (भ्यागुतो)Frogभ्यागुतो
Giraffe (जिराफ)Giraffeजिराफ
Gorilla (वन मान्छे)Gorillaवन मान्छे
Hare (खरायो)Hareखरायो
Hedgehog (पोथ्रे दुम्सी)Hedgehogपोथ्रे दुम्सी
Hippopotamus (जलगैंडा)Hippopotamusजलगैंडा
Hyena (हाइना)Hyenaहाइना
Hyrax (हाइराक्स)Hyraxहाइराक्स
Jackal (स्याल)Jackalस्याल
Jaguar (एक प्रकारको चितुवा)Jaguarएक प्रकारको चितुवा
Kangaroo (कंगारु)Kangarooकंगारु
Koala (कोआला)Koalaकोआला
Kudu (एक प्रकारको मृग)Kuduएक प्रकारको मृग
Leopard (चितुवा)Leopardचितुवा
Lion (सिंह)Lionसिंह
Lizard (छेपारो)Lizardछेपारो
Marten (मार्टेन)Martenमार्टेन
Meerkat (दक्षिण अफ्रिकाली न्यौरी मुसा जस्तो)Meerkatदक्षिण अफ्रिकाली न्यौरी मुसा जस्तो
Mink (मिंक)Minkमिंक
Mole (छुचुन्द्रो)Moleछुचुन्द्रो
Mongoose (न्यौरी मुसा)Mongooseन्यौरी मुसा
Monkey (बाँदर)Monkeyबाँदर
Moose (ठूलो हरिण)Mooseठूलो हरिण
Nilgai (निलगाई)Nilgaiनिलगाई
Okapi (जिराफ जस्तै जनवर तर छोटो घाटी भएको।)Okapiजिराफ जस्तै जनावर तर छोटो घाटी भएको।
Opossum (ओपोसम)Opossumओपोसम
Orangutan (इन्डोनेसिया र मलेसियामा रातो कपालको वानर)Orangutanइन्डोनेसिया र मलेसियामा रातो कपालको वानर
Oryx (लामो, सीधा सिङ भएको ठूलो मृगको एक प्रकार)Oryxलामो, सीधा सिङ भएको ठूलो मृगको एक प्रकार
Otter (ओटर)Otterओटर
Panda (पाण्डा)Pandaपाण्डा
Pangolin (प्यांगोलिन)Pangolinप्यांगोलिन
Panther (कालो चितुवा)Pantherकालो चितुवा
Penguin (पेंगुइन)Penguinपेंगुइन
Polar Bear (ध्रुवीय भालु)Polar Bearध्रुवीय भालु
Porcupine (दुम्सी)Porcupineदुम्सी
Puma (पुमा एउटा ठूलो बिरालो हो, जसलाई पहाडी सिंह वा कौगर पनि भनिन्छ, जुन उत्तर र दक्षिण अमेरिकामा बस्छ।)Pumaपुमा
Quokka (क्वोक्का)Quokkaक्वोक्का
Rabbit (खरायो)Rabbitखरायो
Raccoon (रकुन)Raccoonरकुन
Rat (मूसो)Ratमूसो
Reindeer (रेनडियर)Reindeerरेनडियर
Rhinoceros (गैंडा)Rhinocerosगैंडा
Saki (साकी)Sakiसाकी
Serval (सर्भल अफ्रिकाको जंगली बिरालो हो)Servalसर्भल अफ्रिकाको जंगली बिरालो हो
Siamang (दक्षिण पूर्व एशियामा पाइने बाँदर)Siamangदक्षिण पूर्व एशियामा पाइने बाँदर
Skunk (स्कङ्क)Skunkस्कङ्क
Sloth (आलसी भालु)Slothआलसी भालु
Snake (सर्प)Snakeसर्प
Squirrel (लोखर्के)Squirrelलोखर्के
Tamarin (इमली)Tamarinइमली
Tapir (टपीर)Tapirटपीर
Tarsier (टार्सियर)Tarsierटार्सियर
Tiger (बाघ)Tigerबाघ
Toad (पाहा)Toadपाहा
Vicuna (भिकुना)Vicunaभिकुना
Walrus (वालरस)Walrusवालरस
Warthog (वार्थोग)Warthogवार्थोग
Weasel (नेवला)Weaselनेवला
Wild Cat (जंगली बिरालो)Wild Catजंगली बिरालो
Wildebeest (वाइल्डबीस्ट)Wildebeestवाइल्डबीस्ट
Wildgoat (जंगली बाख्रा)Wildgoatजंगली बाख्रा
Wolf (ब्वाँसो)Wolfब्वाँसो
Wombat (वोम्बाट)Wombatवोम्बाट
Zebra (जेब्रा)Zebraजेब्रा

Leave a Reply